Klachtenregeling

Klachten worden door Flier opleidingen gezien als mogelijkheid tot verbetering van de dienstverlening. 

Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

De klachtenregeling staat uitgewerkt in artikel 12 van de algemene voorwaarden. (zie hieronder)

In de klachtenregeling is ook de mogelijkheid opgenomen om een klacht via de klachtenregeling van de Vereniging voor Gedrags- en 

Cognitieve therapieën (VGCt) bij de beroepsvereniging aanhangig te maken.

 

 Inschrijfformulieren

Inschrijfformulier De conversiestoornis behandeld - voorjaar 2020

downloaden inschrijfformulier cursus 

 Voorwaarden Flier opleidingen en supervisie

Algemene voorwaarden 

downloaden algemene voorwaarden