Voorstellen

Mijn eerste jaren als psycholoog heb ik in de eerste lijn gewerkt. Sinds 2006 ben ik werkzaam bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), te Zwolle. SEIN is een expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Mijn werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van (neuro) psychologisch onderzoek en het behandelen van mensen met psychische klachten, gerelateerd aan hun epilepsie. Sociale angst, depressieve klachten en angst voor aanvallen zijn psychische klachten die vaak voorkomen bij epilepsie. Tevens bestaat een belangrijk deel van mijn werk uit de psychologische diagnostiek en behandeling van cliënten met Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA), welke vallen onder de conversiestoornis. Zo'n 20-25 % van de patiënten die voor aanvalsobservatie naar SEIN worden verwezen blijkt (ook) een conversiestoornis te hebben. De psychologische diagnostiek van PNEA vindt, na afronding van de neurologische diagnostiek, plaats vanuit SEIN. Voor de behandeling van deze conversiestoornissen, ben ik voor een deel van mijn tijd gedetacheerd bij PsyQ Zwolle.

Voordat ik begon met mijn studie psychologie was ik werkzaam in het onderwijs. Daarnaast heb ik als supervisor VGCT les gegeven aan de GZ-opleiding. Tevens geef ik  supervisie aan cognitief gedragstherapeuten i.o. en Gz-psychologen i.o.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Hendriette 3

 

Drs. Hendriëtte van Loo-Flier
Gz psycholoog
Supervisor VGCT